Na de zachte winter zingt de Winterkoning weer het hoogste lied. Foto: Harvey van Diek.

Tweede MUS-Nieuwsbrief verschenen

In deze nieuwsbrief zijn de voorlopige resultaten van de 1e telling van het stadsvogelmeetnet te lezen. De Spreeuw krijgt daarbij speciale aandacht; wat zijn de beste provincies voor de jaarsoort? Een aantal wintergevoelige soorten zijn in hogere aantallen geteld maar ook enkele in lagere.

Voorlopige eerste indruk

De 1e telling vond plaats onder goede weersomstandigheden. De winter was extreem zacht. Niet verrassend is dan ook dat er in vergelijking met vorig jaar meer van Blauwe reiger en Winterkoning zijn doorgegeven. Wel verrassend is dat Waterhoen en Roodborst in lagere aantallen zijn geteld. Op dit moment regeert Pluvius, maar de vooruitzichten voor komende dagen lijken gunstig. De tweede telperiode begint op 15 mei en duurt tot 15 juni. Zie ook de MUS-Nieuwsbrief.

Jaarsoort

De Spreeuw is in iets lagere aantallen geteld in vergelijking met de 1e telling vorig jaar. De hoogste aantallen zijn geteld in Friesland, Drenthe en Overijssel. De aantallen in het verstedelijkte Noord- en Zuid-Holland zijn ruim 65% lager en opvallend is dat ook Limburg zo’n beeld laat zien. Verder zien we dat er een opmerkelijk verschil is tussen het voorkomen in Den Haag en Leiden.

In de nieuwsbrief ook aandacht voor een aanpassing van de invoer en anekdotes uit het veld.

750e aanmelding

Verheugd zijn we met 750e aanmelding. Het is Ilse Slopsema uit Groningen die zich heeft aangemeld voor de wijk Beijum. De eerste telling heeft ze gedaan én ingevoerd! Ze krijgt binnenkort een welkomstpakketje toegestuurd.