Appelvink in vlucht, onmiskenbaar met zijn dikke nek en snavel en brede witte vleugelpaneel. Foto: Ran Schols

Twee miljoen trekvogels in 2017: De Vulkaan

Vogelaars uit Den Haag (en verre omgeving) die van trektellen houden, drommen in het najaar samen op De Vulkaan. Jaarlijks stijf aan kop wat aantal getelde uren betreft, en niet voor niets. Vanaf deze duintop is de massieve trekstroom langs de Zuid-Hollandse kust uitstekend te volgen.

Dat levert vele spannende dingen op. Rob Berkelder maakte een verslagje over najaar 2017 waarin zelfs de hardcore trektellers van De Vulkaan voor nieuwe verrassingen kwamen te staan. Meest opvallend was misschien wel de ongelooflijke stroom Appelvinken en Grote Zilverreigers. Zo passeerden op 16 oktober 266 Appelvinken en op 19 oktober 205 Grote Zilverreigers; me dunkt.

Ophelia's vinger?

Deze dagen vielen kort nadat de orkaan Ophelia vanaf de Azoren noordwaarts was getrokken, tot bij Ierland, wat heel ongewoon is. Misschien dat daardoor trekkers verder westelijk zijn gezogen dan anders? In het verslag tevens aandacht voor de steeds latere doortrek van Vinken en natuurlijk aandacht voor de vele bijzondere soorten die op deze telpost zijn waargenomen, alleen al 18 Siberische Boompiepers sinds 2000...

Het verslag is hier te lezen.