Rosse Stekelstaart bij het dorp Zeeland in Noord-Brabant. Foto: Martien van Dooren

Tussenstand van Atlasproject in Oost Brabant

De helft van het Atlaslasproject zit er alweer bijna op voor Oost-Brabant. Wat is de balans na bijna twee winterseizoenen?

Door Leo Ballering, Atlas Districtscoördinator voor Noord-Brabant Oost (D16)

Zeldzame wintergasten in Oost-Brabant

Het tweede van drie winterseizoenen is eind februari alweer afgelopen. In deze twee winterseizoenen zijn er tot nu toe in Oostbrabant in totaal 140 soorten gezien. Tussen de krenten in de pap zijn er zestien soorten die in maar één atlasblok geteld zijn: Roodkeelduiker, Kleine Zilverreiger, Ooievaar, Zwarte Ibis, Indische Gans, Kleine Canadese Gans, Rotgans, Carolinaeend, Pijlstaart, Topper, Bokje, Geelpootmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Velduil, Zwarte Roodstaart en IJsgors.
Voor de algemene soorten waren er maar drie soorten die in elk atlasblok gezien zijn: Houtduif, Koolmees en Vink.

Atlastelling levert Rosse Stekelstaart op

Opmerkelijk is dat er begin februari in het buitengebied van het dorpje Zeeland een Rosse stekelstaart is waargenomen. Een exoot die niet veel in het oosten van Noord-Brabant wordt gezien, en zeker niet in de winter. In de laatste tien winters zijn er in Brabant geen waarnemingen uit december. Eén waarneming van een groepje in het Markiezaat in januari en twee waarnemingen uit februari, vorig jaar één in de Biesbosch en dit geval. De vogel zit al bijna twee weken in een slootje een stukje van de weg, en als er geen atlastelling was geweest zou deze soort dan ook niet waargenomen zijn. En dat is nu precies een van de leukste dingen van het tellen voor de Vogelatlas; je komt op plaatsen waar je anders nooit zou komen!

Vacante atlasblokken

In het oosten van Brabant zijn nog 12 van de 137 atlasblokken vacant (zie kaartje). Met name rond de volgende plaatsten zijn nog blokken vrij:

  • Heeze / Leende / Maarheeze / Soerendonk
  • Vinkel
  • Tilburg / Hilvarenbeek
  • Reussel de Mierden
  • Helmond

Overzichtskaartje van geclaimde en nog niet geclaimde atlasblokken. De groene atlasblokken zijn nog claimbaar. De donkerblauwe atlasblokken zijn geclaimd. Links-boven is winterseizoen, rechts-onder is broedseizoen.
 

Wil je ook meedoen, het tweede broedseizoen start heel snel! Meld je aan op de website van de Vogelatlas.

Contact

Leo Ballering, Lsb.Brabantoost@sovon.nl
Tel 0413 368 248 (thuis, 's avonds)
Twitter: @SovonNBrOost