Paartje Patrijzen. Foto: Peter Eekelder

Tussenstand tellingen Jaar van de Patrijs

De voorjaarstellingen voor het Jaar van de Patrijs zijn afgerond en een deel daarvan is ingevoerd. Noord-Brabant en Zuid-Limburg lijken tot nu toe de hoogste dichtheden te herbergen.

De voorjaarstelling stond in eerste opzet tussen 15 februari en 31 maart gepland, maar vanwege de aanhoudende kou werd besloten om de telperiode met een maand te verlengen. In totaal hebben 276 tellers zich aangemeld, die dit jaar in 620 proefvlakken Patrijzen tellen. Half mei was er van 308 gebieden minstens één telling  ingevoerd.

Bezoeken

Van deze 308 ingevoerde gebieden, zijn er 289 ook tijdens de officiële telperiode van de voorjaarstelling geteld. Hierbij zijn gemiddeld 2-3 bezoeken gebracht, met een uitschieter naar 18 bezoeken. Per bezoek werden gemiddeld 1,24 Patrijzen waargenomen. In 126 gebieden, dit is bijna de helft van de gebieden met voorjaarstelling, ontbraken Patrijzen.

Mannetjes en vrouwtjes

Tijdens de voorjaarstelling werden gemiddeld meer mannen dan vrouwen geteld (59% man en 41% vrouw), wat waarschijnlijk voor een groot deel te verklaren is doordat mannetjespatrijzen zich opvallender gedragen en daardoor beter waarneembaar zijn. De ingevoerde tellingen laten zien dat de paarvorming van Patrijzen al in het vroege voorjaar plaatsvindt. In januari en februari werden de grootste kluchten gezien, in maart en april vooral losse individuen en paartjes. De grootste klucht, op 10 februari, telde wel 20 individuen.

Dichtheden

Uit de – voorlopige - dichtheidskaart blijkt dat de dichtheden in Noord-Brabant en Zuid-Limburg het hoogst zijn.  Zeeuws-Vlaanderen steekt met kop en schouders boven de rest van het land uit als het om tellersdichtheid gaat. Een groot stuk van deze regio wordt dekkend geteld. In het noordoosten van het land vallen de eerste resultaten tegen en lijkt de soort op verschillende plaatsen afwezig. In deze regio wordt echter weinig geteld, net als in Friesland, Flevoland, de Noordoostpolder en de Veluwe.

Nazomertelling

Spannende vervolgvragen zijn nu of de Patrijzen het broedseizoen goed doorkomen en hoeveel jongen ze produceren. Deze vragen kunnen hopelijk beantwoord worden met behulp van de nazomertelling die 1 september start.

Contact

Maja Roodbergen