Stadse vogelteller. Foto: Peter Eekelder

Tuinvogeltelling 2016: Huismus weer op 1

Bij de 13e Nationale Tuinvogeltelling hebben afgelopen weekend bijna 50.000 mensen de vogels in hun tuin geteld. De telling wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Vanuit Sovon ondersteunen we bij de voorbereidingen en bewerken we achteraf de gegevens. In totaal waren er zondagmiddag 751.503 vogels geteld. Ook dit jaar staat de Huismus op één, net als in voorgaande jaren. De Koolmees en Merel maken de top-3 compleet. De tuinvogeltelling is een 'snapshot' van welke hoeveelheden vogels er in tuinen te zien zijn 's winters.

Ook dit jaar is de Huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De Huismus is een algemene soort in de bebouwde kom, waardoor deze vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. In de top 10 staat de Koolmees op de tweede plaats, gevolgd door de Merel. De Merel is de vogel die in de meeste tuinen is gezien.

Opkomst Halsbandparkiet

Het Randstedelijke voorkomen van de Halsbandparkiet is goed terug te zien in de Tuinvogeltelling. Er werden 5.869 exemplaren geteld, bijna duizend meer dan tijdens de vorige telling. De Halsbandparkiet is een knalgroene exoot, die zich door toedoen van de mens hier heeft gevestigd. Het getelde aantal laat zien dat Halsbandparkieten tegenwoordig 's winters in grote aantallen in tuinen in de Randstad en net daarbuiten voorkomen.

Veel Kepen

Dit jaar werden er ook veel kepen geteld, ruim twee keer zoveel als afgelopen jaar. Kepen, vink-achtige vogels, zijn afkomstig uit het noorden en oosten van Europa. Ze overwinteren in de landen waar veel beukennootjes te vinden zijn. In Nederland zou nu sprake zijn van een zogenaamd goed mastjaar, een jaar waarin bomen veel vrucht dragen. Dat trekt niet alleen Kepen aan, maar is goed voor meer vogelsoorten.

Tellen in je tuin

Het tellen van vogels en andere dieren in je tuin is sinds vorig jaar nog leuker. Met de komst van tuintelling.nl kunnen liefhebbers nu ook jaarrond in hun tuin tellen. Via deze website was het ook mogelijk om mee te doen aan de Nationale Tuinvogeltelling.