Huismus is nog steeds talrijkste soort tijdens Tuinvogeltelling, maar niet de meest wijdverspreide. Foto: Harvey van Diek

Tuinvogeltelling 2014: alle cijfers in een verslag

In verschillende opzichten was de Nationale Tuinvogeltelling van 2014 een interessante Tuinvogeltelling. Het algemene beeld was dat de bosvogels in het bos bleven vanwege het zachte weer. Ook dit jaar verzorgde Sovon de verslaglegging van de telling. Het rapport is hier te lezen.

Het was deze winter zacht weer. Ten opzichte van 2013 werden er veel minder vogels in de tuinen gezien: 764.568 exemplaren. Vooral de bosvogels, zoals mezen, Vinken en Boomklevers, bleven in het bos. Dankzij het zachte weer en vanwege bijvoorbeeld de goede oogst beukennootjes was de voedselsituatie in de bossen gunstig. De Huismus is nog steeds de meeste getelde vogel en de Koolmees bleek de meest wijdverspreide tuinvogel te zijn, op de voet gevolgd door de Merel. 

Minder Spreeuwen

Een opvallende verandering, zeker in dit Jaar van de Spreeuw, is de daling van het aantal waargenomen spreeuwen ten opzichte van 2013. Toen werd er gemiddeld zeker 1 Spreeuw per tuin geteld. In 2014 was dat net geen 0,7 Spreeuw per tuin. Tuinen met veel spreeuwen liggen vooral in het westen van Nederland in de veenweidegebieden. Waarom waren er tijdens de koude, sneeuwrijke Tuinvogeltelling van 2013 veel meer Spreeuwen aanwezig in de tuinen? Waarschijnlijk heeft ook hier de voedselsituatie een belangrijke rol gespeeld: net als voor veel andere soorten was het voedsel toen het gemakkelijkst te vinden in tuinen. 

Belangrijke aanvullende gegevens

In totaal namen 14.120 tellers de moeite om een vragenlijst in te vullen. Hun antwoorden leveren waardevolle aanvullende informatie op over verschillende tuintypes en daaraan gerelateerde soorten. Uit de gegevens ontstaat een helder beeld over de ideale tuin voor vogels. Het blijkt dat zo'n tuin:

• in een wijk van 25 jaar of ouder ligt, 
• (vrijwel) geen tegels heeft, 
• groter is dan 40m², 
• is omheind met een heg, andere natuurlijke afscheiding of niet omheind is.

Tuinvogeltelling smaakt naar meer

Voor zeker 20 tellers smaakte de Tuinvogeltelling naar meer; ze meldden zich aan om stadsvogels te tellen voor MUS via deze pagina. We hopen dat de telling steeds meer mensen motiveert om de vogels in hun stad of dorp beter te bekijken en te tellen.