Visarend. Een van de soorten die op Falsterbo toenemen. Foto: Arjan Boele.

Trektellingen centraal in Bird Census News

Bird Census News is het (online) blad van de European Bird Census Council (EBCC). De EBCC is de koepelorganisatie van vogeltellers in Europa.

Het blad is inmiddels aan jaargang 32 begonnen. In die jaren is het gegroeid van een eenvoudig gekopieerd en geniet convocaat naar een fraai vormgegeven tijdschrift. De inhoud is, net als vroeger, gericht op vogeltellingen, monitoring en populatie-onderzoek.

Trektellen.org

In het recente nummer onder meer een artikel van Gerard Troost en Arjan Boele over de onstuitbare groei van het trektellen. Dat kreeg weer een nieuwe impuls door de gelijknamige website, rond 2000 begonnen als knutselwerkje van Gerard Troost en Jethro Waanders om tellingen bij Breskens in te voeren, maar al snel een doorslaand succes. Inmiddels zitten de gegevens van meer dan 1000 trektelposten en honderden ringstations in de database, in Europa en ver daarbuiten. Wat je daarmee kunt blijkt uit enkele voorbeelden die de timing van de trek van Vink/Keep op Falsterbo (Zuid-Zweden) en De Vulkaan (Den Haag, Nederland) tonen. Opvallende trends worden eveneens vastgelegd, blijkt uit de langjarige grafieken van Grote Zilverreiger (sterke toename) en Kleine Jager (afname).

Falsterbo

Over de sinds 1973 dagelijks in het najaar bezette trektelpost Falsterbo bericht Nils Kjellén. De zuidpunt van Zweden staat met name bekend om zijn roofvogels, waarvan de trends variëren van afname (Wespendief, Blauwe Kiekendief, Ruitgpootbuizerd) tot toename (o.a. Rode Wouw, Zeearend, Slechtvalk). Maar ook de overige soorten worden zo goed en zo kwaad als het kan bijgehouden in het dagelijkse trektelgeweld. In de afgelopen decennia verschoof de trekperiode bij een aantal vogelsoorten, waarbij enkele korte-afstandtrekkers steeds later doorkwamen (Wilde Zwaan, Wilde Eend, Blauwe Kiekendief) terwijl verschillende Afrikagangers juist vroeger passeerden (Bosruiter, Boompieper).

Meer lezen

Het hele tijdschrift is hier te lezen.