Kieviten. Foto: Ruud Bouwman (trektellen.nl)

Trektellen Jaarverslag 2013

Dat trektellen populair is onder vogelaars, mag een eufemisme heten. In 2013 telden de Nederlandse trekvogelafficionado's gedurende bijna 30.000 uren alle overtrekkende vogels vanaf hun vaste posten.

Het was een bijzonder jaar, met bijvoorbeeld langdurig lage temperaturen in de voorjaarsmaanden, gevolgd door warm zomerweer en een uitblijven van vorst in najaar en winter. Opvallende verschijnselen waren o.a. uitgestelde voorjaarstrek bij sommige soorten, gepiekte sterke doortrek van Kraanvogel en Wespendief, een influx van Kruisbekken en massale late voorjaarsverplaatsingen van zee-eenden. Maar eigenlijk is ieder jaar wel bijzonder voor trektellers. Telkens weer worden ze verrast door bijzonder hoge of juist lage aantallen, onverwachte trekverschijnselen, zeldzame soorten en meer.

In een bondig verslag (28 pag.) vatten we de meest opmerkelijke feiten van 2013 samen. Een uitgebreide bijlage aan het eind is overdwars gezet om beter leesbaar te zijn. Daarom hebben we  een schermversie en een printversie van het verslag gemaakt.