Roodmus in Domburg, 25 mei 2013. Foto: Marcel Klootwijk

Trage start van het broedseizoen in Zeeland

Na een aarzelende en vooral erg koude start van het voorjaar is het nu toch echt begonnen. De eerste maanden waren veel te koud en dat was goed te merken aan de vogels. Veel trekvogels arriveerden veel later en in kleinere aantallen. De weidevogels hadden het in de eerste maanden ook erg zwaar met de nachtvorst en het tekort aan insecten, maar nu zijn toch overal jonge Grutto’s, Kluten en Kieviten te zien.

Door Marcel Klootwijk, DC Zeeland

Aantallen Zomertortel blijven achter

Alle late zomervogels zijn nu ook druk bezig hun territorium te verdedigen en een vrouwtje te zoeken. De Spotvogels en Grauwe Vliegenvangers lijken in normale aantallen te zijn teruggekeerd, maar de aantallen van de Bosrietzanger en Zomertortel blijven nog achter. Zeker de Zomertortel lijkt behoorlijk in aantallen te zijn afgenomen. Ik tel zelf voor de vogelatlas Oranjezon en daar heb ik er nog geen gehoord. Terwijl hier voorheen een paar of tien zat.

Wel erg spannend zijn de waarnemingen van Grauwe Klauwieren en Roodmussen in Zeeland momenteel. Ook worden er nog Tapuiten en Kramsvogels gezien, voor deze laatste soort is er nog geen broedgeval bekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwergstern bij Westkapelle, 25 mei 2013. Foto: Marcel Klootwijk

Blauwe Reiger lijkt winter goed te hebben doorstaan

De Blauwe reigers lijken zich tot nu toe goed door het koude voorjaar heen te hebben geslagen. Van de kolonies die er zijn doorgegeven, zijn de aantallen bijna gelijk aan vorig jaar. Alleen de kolonie in Ter Hooge is gehalveerd, maar dat is te wijten aan de werkzaamheden in het park. Aalscholvers zijn wat laat begonnen dit voorjaar en daardoor heb ik nog maar weinig resultaten. De Roekenkolonie bij Absdale is toegenomen van 35 naar 58 paar.

Iedereen alvast bedankt voor het tellen van de kolonievogels en nog veel succes met het verdere seizoen. Ik ben erg benieuwd hoe het de andere zomervogels afgaat, zoals de Huiszwaluw, Oeverzwaluw en Dwergstern.

Contact

Marcel Klootwijk, lsb.zeeland@sovon.nl