Wulpenslaapplaats bij Bergerden. Foto: Koos Dansen

Topaantallen Wulpen op binnenlandslaapplaatsen

In het Waddengebied en de Zoute Delta overwinteren jaarlijks met gemak meer dan 100.000 Wulpen. Daar steken de binnenlandse aantallen altijd wat bleekjes bij af, maar deze winter lijken de verhoudingen anders te liggen.

Door Olaf Klaassen, coördinator Slaapplaatsenproject

Hoge aantallen, ook in het binnenland

Het zal met het zachte weer te maken hebben, maar de slaapplaatstelling van Wulpen in februari bracht opvallend hoge aantallen op binnenlandslaapplaatsen aan het licht, de teller staat momenteel op 17.900 exemplaren. Op zeven slaapplaatsen kwamen meer dan 1000 Wulpen samen. De noordelijke provincies springen daarbij in het oog (met name Noord-Holland), maar ook op veel slaapplaatsen dieper in het binnenland werden record- dan wel topaantallen gemeld, veelal tussen de 300-900 vogels. Het is verleidelijk een link te leggen met het zachte winterweer. Feit is dat de Wulpen door het ontbreken van vorst in de grond, al de hele winter prima uit de voeten kunnen op  binnenlandse graslanden, en geen enkel moment hebben hoeven uitwijken naar de minder vorstgevoelige foerageergronden langs de kust.


Figuur. Slaapplaatsen van Wulpen in februari 2014. Weergeven zijn gemiddelde per 5x5 km-hok.
 

Filmpjes van wulpenslaapplaatsen

De Wulpen inspireerden verschillende waarnemers tot het maken van filmpjes op de slaapplaatsen:

Heb je ook mooi beeld van slaapplaatsen, laat het ons weten.

Contact

Olaf Klaassen, olaf.klaassen@sovon.nl