Slaapplaats Grote Zilverreiger. Foto: Geert de Vries.

Topaantallen Grote Zilverreiger. Wordt het weer een witte Kerst?

De afgelopen maand was er de slaapplaatstelling van de Aalscholver, en Grote en Kleine Zilverreiger. Meer dan 7.100 slapende Grote Zilverreigers zijn er geteld, het hoogste aantal ooit. Dat doet denken aan de winter van 2014/15 toen het ook wit zag van reigers, dankzij de vele Veldmuizen.

Grote Zilverreiger

Maar liefst van 242 locaties is een aantal doorgegeven en deze zijn goed voor ruim 7.100 Grote Zilverreigers. Opvallende concentraties werden geteld in Groningen en Friesland, ten noorden van Zwolle en in het rivierengebied. De slaapplaatsen met de hoogste aantallen zijn: Kollumerwaard 352, Harkema 303, Havikerwaard 234, Renkum 211, Lettelberterpetten 187, Tetjehorn Overschild 178, Brandemeer 173, Deelen 171, Gaestmermar Dokkum 167, Eendenkooi Oud-Alblas 164 en Meerkerk 154. Gemiddelde werden er 29 exemplaren per slaapplaats gezien. Bekijk het verspreidingskaartje uit oktober. 

Net als in de winter van 2014/15?

Met deze aantallen gaan onze gedachten al snel naar de bijzondere winter van 2014/15 (artikel). In oktober 2014 én in februari 2015 werden maar liefst 6.300 Grote Zilverreigers slapers geteld; tot nu toe het hoogste aantal ooit. Op basis van de niet getelde slaapplaatsen en de verspreiding bij de watervogeltelling en losse waarnemingen werd het totale aantal van overwinterende reigers toen op 8.900 geraamd. Net als in die winter lijkt nu ook een rijk aanbod van Veldmuizen in graslanden in verschillende regio's de Grote Zilverreigers aan te trekken. Traditioneel is oktober de maand met de hoogste aantallen Grote Zilverreigers. De vraag is of het flinke voedselaanbod er net als drie winters geleden voor zorgt dat de reigers blijven.

Volgende telling

De volgende slaapplaatstelling van de Grote en Kleine Zilverreiger is in de twee laatste weken van december. Wellicht wordt het wel een witte Kerst met al die reigers.