Foto: Ran Schols (trektellen.nl)

Toch Kruisbekken?

Afgelopen winter en vroege voorjaar waren Kruisbekken met een lampje te zoeken. Sinds enkele weken worden ze weer wat meer gezien.

Februari en maart zijn belangrijk om broedende Kruisbekken te inventariseren. Ze beginnen immers al vroeg te nestelen.

Dit jaar was het in die tijd nogal stil in de Nederlandse naaldbossen. Dat leek te wijzen op een hele lage stand, wat overigens niet ongewoon is voor ons land. Na een jaar met piekaantallen volgen steevast jaren met een lage stand. De laatste echte piek dateert trouwens alweer van een tiental jaren geleden.

Toch hebben er ook dit jaar weer Kruisbekken gebroed. Arend van Dijk, sinds zijn pensionering bij Sovon zo mogelijk nog actiever dan vroeger, berichtte het volgend over Zuidwest-Drenthe: "In februari-maart een enkeling, maar in april plots zo'n 30 paren alarmerend, met net of pas uitgevlogen jongen. Na 12 mei ook groepen van 10 tot 30 exemplaren". 

Dat laatste wordt voorzichtig bevestigd door anderen. Ook elders in Nederland worden nu wat groepjes gezien. Het kan gaan om eigen broedvogels die klaar met het nestelen zijn, maar de meeste (?) zullen van elders komen. Even spannend dus de komende weken, want de doortrek van Kruisbekken vindt meestal plaats in twee of drie golven, waarvan de eerste in juni plaatsvindt. Zie bijvoorbeeld dit plaatje via trektellen.nl