Merelnest in de tuin? Volg het resultaat.

Tips voor nestonderzoek

Het volgen van nesten levert zinvolle informatie op over het broedsucces van vogels, en eventuele veranderingen daarin. Belangrijke informatie waarmee het soms mogelijk is om geconstateerde aantalstrends te verklaren.

Maar het is vaak wel specialistenwerk dat veel kunde en geduld vergt. Van 39 vogelsoorten waarvan we in het Meetnet Nestkaarten graag meer informatie zouden ontvangen, zijn uitgebreide tips en instructies gepubliceerd.

Ze zijn opgesteld in samenwerking met soortexperts. Het gaat deels om soorten waarvoor broedbiologisch onderzoek is voorbehouden aan specialisten. Maar er zijn ook soorten bij waar 'iedereen'  een bijdrage kan leveren. Voorbeelden zijn de Merel of  Koolmees in de tuin. Ook weidevogelbeschermers kunnen een nog grotere bijdrage leveren dan nu al het geval is.

Bekijk de lijst van soorten, met linkjes naar de desbetreffende teksten (klik op tabblad Telrichtlijnen en vervolgens op Nestonderzoek).

Meetnet Nestkaarten

Let wel: het zoeken en volgen van nesten mag niet lukraak gebeuren. Lees de intro bij de soortteksten goed door! Voor meer informatie zie de pagina over Meetnet Nestkaarten, waar ook linkjes naar verschillende handleidingen staan.