Boer Jaap van Dijk zet land plas-dras

Tinallinger biologische weidevogelboer werkt aan biotoopverbetering

Boer Jaap van Dijk doet al vanaf 2000 aan biologische landbouw. Hij pacht een deel van zijn gebied van Natuurmonumenten, waarmee hij een goede samenwerking heeft. Verschillende soorten weidevogels zitten in de lift door het  gevoerde beheer beheer.

Door Jan Tjoelker, DC Groningen

Samen nieuwe kansen creeëren voor weidevogels

Het boerenbedrijf van Jaap van Dijk is gelegen in het noorden van de provincie Groningen, ten oosten van Baflo en net ten noorden van Winsum in het weidegebied de Vennen. Het is onderdeel van het collectief Tinallinge, van de agrarische natuurvereniging Stad & Ommeland.

Het gebied is ongeveer 125 ha groot, waarvan van Dijk 40 ha beheert. Een deel van het gebied pacht hij van Natuurmonumenten en hij heeft hier goede ervaringen mee. Ook onderhoudt hij nauw contact met nog twee boeren om de weidevogelpopulatie te verbeteren.

Jaap begint vroeg met het strooien van ruige mest en past plas-drasbeheer toe om het bodemleven te activeren. Weidevogels kunnen hier dus prima opvetten als ze in het voorjaar aankomen. Er wordt verlaat gemaaid en vindt er mozaïkbeheer plaats.

Weidevogels profiteren van gevoerde beheer

Verschillende soorten weidevogels profiteren van dit gevoerde beheer. Niet alleen grutto en tureluur zijn in aantal toegenomen, ook andere soorten profiteren van de beheersmaatregelen. Volgend jaar doet hij zelf een BMP/ alarmtelling om de verhouding van de aanwezige territoria en alarmerende soorten in te schatten, want de gegevens van kuikenoverleving zijn cruciaal voor de bepaling van het broedsucces!

In onderstaande tabel staan het aantal territoria van een viertal soorten. Uit 2006 zijn nestgegevens bekend van de boer op basis waarvan het aantal territoria is geschat. In 2010 en 2013 heeft een officiële telling plaatsgevonden.

Samen met zijn buurman kijkt hij regelmatig vogels in een zelfgemaakte kijkhut op de liftmast van zijn trekker. Zo houdt hij de aantallen in de gaten en tevens de eventueel voorkomende predatoren.  Ze noteren nauwkeurig aantallen en soorten. Vaak komt het vogelboek erbij, want er komen steeds meer soorten voor. Dat is een feit.

Lees hier het hele verhaal.

Contact

Jan Tjoelker, lsb.groningen@sovon.nl