Grote Lijster - Foto: Ran Schols

Thuis in het veld 2.0 online!

Thuis in het veld 2.0 is online. De website is ten opzichte van de vorige versie flink uitgebreid. Er staan veel meer fragmenten op, de functionaliteit is verbeterd en je kunt je oefening nu ook delen met anderen. Oefenen met de zang van vogels is dus nog leuker geworden. Iedere week zetten we op deze plek een soort in de schijnwerpers.

Thuis in het veld is bedoeld om je te helpen bij het herkennen van alle vogelsoorten in het 'vogelkoor'. In het voorjaar kan het vaak lastig zijn om alle tegelijk zingende vogels te onderscheiden. Je kunt online oefenen en nagaan welke soorten je goed kent, maar ook welke nog lastig zijn.

Versie 2.0 is een stuk functioneler geworden. Wat is er nieuw?

  • tientallen nieuwe fragmenten van soorten en biotopen.
  • meer gebruiksvriendelijkheid van de oefeningen
  • soort van de week
  • deel de oefening die je deed met anderen via twitter en andere social media
  • nieuwe huisstijl van Sovon

Soort van de week: Grote Lijster

Vaak merk je een Grote Lijster als eerste op door zijn droge ratel 'rrrrrrr' terwijl hij in een golvende vlucht langsvliegt. Het is een forse lijster, die groter is dan de Merel. Grote Lijsters zingen in de winter al. Deze week kun je ze al horen, vaak vanuit een hoge populier of beuk in halfopen landschap. Grote Lijsters houden van hoge zangposten, waarvanuit ze hun territorium kunnen overzien.

De zang van de Grote Lijster is een vérdragende, melodieuze en eenvoudige opeenvolging van strofen. Je zou hem kunnen verwarren met die van de Merel, maar de Grote Lijster zingt kortere, minder gevarieerde strofen. Luister maar!