Thijs ontvangt een kunstwerk van Elwin van der Kolk uit handen van Sovon-directeur Theo Verstrael (Foto: Nederweert24.nl)

Thijs Loven Sovon vrijwilliger van het jaar

Thijs Loven is 26 oktober jl. gehuldigd als Sovon ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’. Deze BMP- & PTT coördinator van Vogelwerkgroep Nederweert kreeg van directeur Theo Verstrael de eervolle prijs overhandigd tijdens een druk bezochte bijeenkomst van de vogelwerkgroep.

In het zonnetje

De burgemeester van Nederweert nam de gelegenheid te baat om Thijs, en met hem de hele werkgroep, in het zonnetje te zetten en te benadrukken dat hun vogeltelwerk er écht toe leidt dat in hun gemeente betere besluiten over natuur worden genomen. Sovon reikt de prijs jaarlijks uit aan een van zijn ‘supervrijwilligers’ die zich inzetten voor het vrijwillig vogelonderzoek.

Uit het juryrapport

Thijs Loven is een actief man. Sinds de oprichting van de vogelwerkgroep Nederweert in 1994 is Thijs er de secretaris. Dat is meer dan 20 jaar in het bestuur!

Actief in projecten

Daarnaast is hij zeer actief in de Sovon projecten. En daar gaat het natuurlijk om bij de Sovon ‘Vrijwilliger van het Jaar’ prijs. Thijs coördineert de tellingen van 21 BMP-B telgebieden. Alle gegevens worden door hem geïnterpreteerd en uitgewerkt. “Uiteraard” verzorgt Thijs ook een deel van het veldwerk. De BMP-reeks in Nederweert draagt in belangrijke mate bij aan de trendberekening van broedvogels in agrarisch gebied op de hogere zandgronden. Naast het BMP verzorgt Thijs ook de coördinatie van de winterse PTT-tellingen in Nederweert.

Duizendpoot

Naast het coördinatie- en veldwerk schrijft Thijs ook regelmatig:  jaarlijks een fraai rapport over de broedvogelkarteringen en in 2003 verzorgde hij  mede de redactie van het  boek “Broedvogels van Nederweert”. Tot slot draagt Thijs ook in aanzienlijke mate bij aan de veldexcursies die onderdeel zijn van de jaarlijks door de Vogelwerkgroep verzorgde “basiscursus Vogels Kijken”.

Trots en dankbaar

De jury komt dan ook tot het oordeel dat op grond van al deze activiteiten, Thijs ruimschoots voldoet aan de criteria. Sovon is trots en dankbaar een vrijwilliger van dit kaliber in haar midden te hebben.

Meer in Sovon-Nieuws

Meer over de kersverse vrijwilliger van het jaar is te lezen in het komende nummer van Sovon-Nieuws. En iedereen kan Thijs feliciteren op de Landelijke Dag in Ede waar hij een lezing houdt, uiteraard over de vogels in Nederweert!