Themanummer Limosa over zender- en loggeronderzoek

Het was een langgekoesterde wens van de Limosa-redactie en nu is hij bijna uit: een meer dan dubbeldik themanummer over zender- en loggeronderzoek aan vogels in Nederland! ‘Bird tracking’ is de titel van dit themanummer, met 13 artikelen en in totaal 128 pagina’s dik.

Stukken over technieken als GPS-loggers, satellietzenders, TOA-systeem en geolocators, toegepast bij soorten als Groene Specht, Purperreiger, Oehoe, Brandgans, Buizerd, Scholekster, Aalscholver, Blauwe Kiekendief, Kleine Zwaan, Goudplevier, Kanoet, Tapuit en Gierzwaluw. Naast de soortgerichte artikelen heeft de redactie een lijvig, inleidend hoofdstuk geschreven over al het zender- en loggeronderzoek aan vogels in ons land.

Fascinerend onderzoek
De mens is altijd gefascineerd geweest door vogels, vanwege het feit dat ze kunnen vliegen en door de indrukwekkende reizen die ze maken. Het is voor velen een droom om op de rug van een vogel mee te vliegen om, net als Niels Holgersson, ‘wonderbaarlijke avonturen’ te beleven. Dit is misschien wel de voornaamste reden waarom zender- en loggeronderzoek zo veel mensen aanspreekt. Het is gewoon gaaf een ‘track’ van een individuele vogel te bekijken, en te zien waar deze precies is geweest. Door technische ontwikkelingen heeft het zender- en loggeronderzoek recent een hoge vlucht genomen, en kunnen we tegenwoordig steeds kleinere soorten volgen, maar ook meer details vastleggen. Ook in Nederland wordt veel spannend vogelonderzoek verricht met zenders en loggers. Dat was voor Limosa reden om hier eens een fraai themanummer te wijden.

Verkrijgbaarheid
Het themanummer is los te koop in onze webwinkel en kost 10 euro (excl. verzendkosten).
Limosa’s ‘Bird tracking’ is verkrijgbaar op de Landelijke Dag. Het themanummer (nr. 87.2/3) wordt in de tweede week van december bij de leden en abonnees bezorgd. Het laatste nummer van jaargang 87 valt niet heel lang daarna op de mat: dit wordt in januari/februari 2015 verwacht.

Nieuw redactieadres
Nieuw redactieadres vanaf 15 december as.:
Redactie Limosa, t.a.v. Romke Kleefstra, Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, tel.: 024-7410451