Themanummer Limosa Bird Tracking is uit!

Limosa’s dubbeldikke themanummer ‘Bird Tracking over zender- en loggeronderzoek in Nederland is verschenen. Voorafgaand aan maar liefst 13 artikelen geeft de redactie een uitgebreide beschrijving van verschillende zender- en loggertechnieken en het gebruik daarvan in Nederland. Daarmee wordt al het zender- en loggeronderzoek fraai op een rijtje gezet.

In de 128 pagina’s dikke Limosa staan prachtige tukken over technieken als GPS-loggers, satellietzenders, TOA-systeem en geolocators, toegepast bij soorten als Groene Specht, Purperreiger, Oehoe, Brandgans, Buizerd, Scholekster, Aalscholver, Blauwe Kiekendief, Kleine Zwaan, Goudplevier, kanoet, Tapuit en Gierzwaluw.

In het themanummer wordt bij het artikel van Theunis Piersma e.a. over de toepassingen van TOA-tracking bij steltlopers fraai geïllustreerd met dit filmpje. Dit ‘schemerballet van Goudplevieren in de omgeving van Idzega’ laat de bewegingen van twee individuele Goudplevieren zien die afzonderlijk van elkaar de lucht in gaan (waarschijnlijk als onderdeel van twee kleine groepen). Uiteindelijk komen ze in dezelfde groep terecht en maken ze zwierige bewegingen boven het boerenland van Gaastmeer en Oudega. Uiteindelijk komen beide vogels buiten het studiegebied in een weiland terecht voor een nacht foerageren.

Het themanummer is los te koop en kost 10 euro (excl. verzendkosten). Het is te verkrijgen via onze webwinkel.

Bird Tracking is het derde dikke themanummer van Limosa in zes jaar tijd. Volgend jaar staat geen themanummer gepland, maar wel vier gevarieerde reguliere nummers. De laatste Limosa (87.4) van dit jaar verschijnt naar verwachting in januari. Daarin artikelen over broedende Zwarte Zwanen en Brandganzen in ons land, doortrek en biometrie van Sperwergrasmussen, slapende Koolmezen in nestkasten en zeldzame vogels in Nederland.

Nieuw redactieadres:

Redactie Limosa, t.a.v. Romke Kleefstra, Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, tel.: 024-7410451