Roekennest in aanbouw | Foto: Harvey van Diek

Tellingen van Roeken-kolonies niet afronden voor half april

Uit de ingevoerde tellingen van 2021 blijkt dat ruim 60% daarvan  door de teller als ‘definitief’ zijn opgegeven. Dat is misschien wat voorbarig. Doordat steeds meer mensen via de app invoeren of anderszins de datum van telling aangeven, kunnen we aantonen dat er nog veel kan veranderen in de loop van april.

Wanneer de telling van jouw kolonie heeft plaatsgevonden vóór 10 april, dan adviseren wij om de kolonie alsnog een keer te bezoeken. Uiteraard is een goede telling eerder gebonden aan het uitlopen van de boombladeren dan aan een strikte datum, maar doorgaans zijn kolonies na deze datum nog goed te tellen. Dat geldt zeker voor deze vrij koude aprilmaand, waarin de bladontwikkeling relatief traag verloopt.

Een mooi voorbeeld is zijn een tweetal kolonies die ik zelf tel bij Arnhem:

En Lent:

Hopelijk lukt het om de kolonies in de laatste decade van april nogmaals te tellen!

Tot slot nog een tip voor de mensen die gebruik maken van de app van Avimap om kolonie te tellen: nadat de telling is doorgestuurd naar Sovon is die telling nog niet vastgelegd als jaar-totaal voor die specifieke kolonie. Als teller moet je via onze site nog wel aangeven dat het doorgestuurde aantal nesten ook het definitieve aantal is. Je herkent zo’n telling die nog afgehandeld moet worden omdat deze in een geel gekleurd vakje staat in je kolonie-overzicht, zie hieronder een voorbeeld.

In de twee voorbeelden van het verloop in de kolonies hierboven zie je dat achter elk geteld aantal een knop Neem Over staat. Je kiest één telling uit om door te sturen als definitief aantal.

Veel plezier met de tellingen dit jaar!

 

Joost van Bruggen | Meetnet-coördinator Kolonievogels