Grote Zilverreiger. Foto: Arjan Boele

Telling slaapplaatsen Grote Zilverreiger en Aalscholver

We spreken bijna elk jaar van een memorabel seizoen voor Grote Zilverreigers maar dit jaar slaat werkelijk alles.

In oktober werden er op de slaapplaatsen ruim 6300 geteld, dat is meer dan twee keer zoveel als het jaar daarvoor. De decembertelling was minder uitbundig (4800) maar had duidelijk te kampen met harde wind en regen. Vorig jaar was februari de beste maand dus wie weet waar we deze telling op uit komen. Gelet op de nog volop in polders foeragerende vogels is het met de veldmuizen nog steeds bonanza.

Zelf kaartjes maken!
Graag wijzen we op een nieuwe mogelijkheid om op de invoer zelf verspreidingskaarten per soort te maken, van elke willekeurige periode en zowel landelijk als per provincie. Kijk voor de aardigheid eens hoe die memorabele oktobertelling van Grote Zilverreigers eruit zag. Ook voor Aalscholver, want laten we die vooral niet vergeten, is op dit kaartje prachtig te zien waar de vogels samenkomen op slaapplaatsen en om welke aantallen het gaat.

Avond- of ochtendtelling
Voor wie overweegt om mee te doen bij de telling rond 21 februari volgen hier nog wat instructies. Start de telling uiterlijk een half uur voor zonsondergang, rond 17.35 uur, en ga door tot het echt donker is. In de wintermaanden arriveren Grote Zilverreigers laat op de slaapplaats, sommige vogels pas in de diepe schemer. Als je precies weet waar ze slapen kun je ook ’s ochtends tellen. Start wel op tijd, uiterlijk om 06.40 uur. Ook Aalscholvers zijn zowel ´s ochtend als ´s avonds te tellen, maar ’s avonds vaak al vroeg aanwezig op de slaapplaats. In onoverzichtelijke gebieden zijn ochtendtellingen dan te prefereren.