Foto: Harvey van Diek

Telling overwinterende Klapeksters

De Klapeksters zitten alweer op hun vaste overwinteringsplekken. Ook komende winter gaat waarneming.nl weer twee tellingen organiseren, waarvan de eerste op 21 en 22 december plaatsvindt. Zie daarvoor de desbetreffende pagina's op waarneming.nl

Een artikel met de uitwerking van de voorgaande tellingen ligt inmiddels bij de redactie van Limosa en zal in de loop van 2014 verschijnen. Hierin gaan we in op aantallen en verspreiding van overwinterende Klapeksters. We proberen te bepalen in hoeverre de tellingen van de voorbije winters volledig waren en willen achterhalen welke factoren van invloed zijn op de detectiekansen van Klapeksters. Want een Klapekster mag dan een gemakkelijk te tellen vogel lijken - opvallend getekend, zittend in de top van een boom of struik - ze allemaal vaststellen blijkt toch nog een hele klus.

Daarnaast kijken we naar trends in het buitenland. Komen de trektelgegevens van Falsterbo (Zuid-Zweden) overeen met de fluctuaties bij ons?

In een apart artikel komt de plaatstrouw van gekleurringde vogels aan de orde evenals de mogelijke voorkeur voor begraasde delen van natuurgebieden.