Eelco Brandenburg tijdens ijskoude telling slaapplaats Grutto. IJsselmeer, Gaast. 17 maart 2018. (Jan Kramer).

Teller in beeld: Eelco Brandenburg

Ruim 10.000 vrijwilligers voeren landelijke vogeltellingen uit. Deze waarnemers vormen de kurk waarop Sovon drijft: zonder hen kan Sovon niet bestaan. Maar wie zijn nu die tellers? Regelmatig zetten we tellers in beeld om hen beter te leren kennen. Deze keer Eelco Brandenburg, actief teller en Sovon-lid sinds 1989.

Eelco, kun je kort iets over jezelf vertellen?

Ik ben in Bolsward geboren en er altijd blijven wonen. Inmiddels zit het werk erop. Ik was administrateur op een scholengemeenschap. Nu geniet ik volop van onze jonge kleinkinderen. Ook doe ik wekelijks vrijwilligerswerk in een zorginstelling voor ouderen. Nagenoeg alles doe ik op de fiets en soms racefiets. Het houdt me uitermate fit. Daarnaast zwem ik iedere week en heb ik vroeger aan wedstrijdtafeltennis, volleybal, voetballen en schaatsen gedaan. 

Wanneer is je passie voor vogels begonnen? 

Toen ik op de basisschool zat, had ik al enige vogelboeken. Twee van Jan Strijbos: ‘Vogels van Bos en Heide’ en de ‘Vogels rondom ons huis’. En twee van Johan Sluiters. Maar ik deed er toen nog niets mee. 

Ik kocht destijds ook enkele zwart-wit fotokaarten van de Grote Zilverreiger. Nooit kunnen bevroeden dat ik vele jaren later de slaapplaats(en) van deze mooie soort zou gaan tellen. De belangstelling was dus wel latent aanwezig.

Wanneer ben je begonnen met vogels kijken?

Eind 1984 ben ik begonnen met vogelen, samen met mijn vrouw Klaske. We schreven alle waarnemingen in een schrift. Er volgden nog enkele cahiers. Vanaf pakweg 1988 typte ik de waarnemingen met data en aantallen op soortkaartjes met de typmachine. Daarna deed de computer z'n intrede en nog later kwamen websites zoals Waarneming.nl en Telmee.

In de genoemde jaren heb ik vele boeken aangeschaft én gelezen. In 1989 of iets eerder ben ik lid van Sovon geworden.

Dit jaar (2018) tel ik voor het 30e jaar de kolonies van Huiszwaluwen in een vrij groot gebied. Sinds 1990 tel ik de nesten van de Blauwe Reiger in Workum, dus dat wordt volgend jaar ook de dertigste maal. 

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig ben ik begonnen met het aflezen van halsbanden, pootringen van de verschillende soorten ganzen en zwanen en dit doe ik nog steeds. Het afleeswerk is bij mij ook geweldig toegenomen: Kokmeeuwen, Grutto's, Lepelaars, maar ook  Stadsduiven! Voor de laatste soort reis ik met het openbaar vervoer naar Groningen.

Heb je je aangesloten bij een Vogelwerkgroep?

Ik ben actief voor de roofvogel- en uilenwerkgroep SW-Fryslân van de Werkgroep Roofvogels Nederland. Ook heb ik de afgelopen tien jaren samen met m’n vrouw in ongeveer 50 grotere- en kleinere dorpen en steden de Ransuilen winterroesten geïnventariseerd een telling van het Natuurmuseum Leeuwarden. Momenteel doen we een kleinere steekproef, want het project van 10 jaar is inmiddels afgelopen.

Wat is je telgebied?

Mijn inventariseer- en telgebied is behoorlijk groot met de Afsluitdijk en dorpen Makkum, Workum en Bolsward. Verder bijna overal in de grote fusiegemeente SW-Fryslân. 

Leukste of mooiste waarneming?

Dit zijn gelukkig vele. Af en toe ga ik wel eens twitchen, maar de inventarisaties, tellingen, onderzoekjes en dergelijke voor Sovon staan voorop.

Welke (Sovon-)tellingen doe je?

Ik doe enorm veel voor Sovon, eigenlijk teveel om op te noemen. Dit begint in april met het tellen van de Roeken en Blauwe Reigers. Daarna o.a.  Kluten, Krooneenden, Zwarte Roodstaarten, Boerenzwaluwen en weer wat later de Oeverzwaluwen en als laatste de Huiszwaluwen. Van de laatste hebben we dit jaar 649 bewoonde nesten geteld op 14 plaatsen in de regio. Tussentijds volg ik een klein aantal nesten van Kool- en Pimpelmees maar ook nesten van enkele andere soorten. Dit seizoen heb ik 41 nestkaarten digitaal ingevuld waaronder ook 15 voor de Huiszwaluw in het kader van het ‘Jaar van’.

Daarnaast doe ik mee met tellingen van slaapplaatsen van Grote Zilverreiger (ook samen met mijn vrouw) en Reuzenstern (met vaste maat), watervogels en af en toe met een vaste vogelvriend ganzen- en zwanentellingen.

Ook volg ik al acht jaar eind april/begin mei het gedrag  en dergelijke van de flamingo's in het Duitse Zwillbrock. Ik ben daar ongeveer 10 dagen en bivakkeer in een blokhut er vlakbij. Ik zal zeker een aantal vogelactiviteiten zijn vergeten te vermelden, ben derhalve jaarrond bezig. Eigenlijk vind ik alle tellingen leuk, zeker wanneer de weersomstandigheden goed zijn.  

Wat kan beter of gaat goed bij Sovon?

Ik weet nu niet direct wat er bij Sovon beter zou kunnen want het gaat vrij goed. Misschien schiet me binnenkort iets te binnen en dan zal ik het jullie zeker laten weten.

 

Door Jan Schoppers