Tellers VWG Assen aan het werk

Tellen in werkgroepverband: een praktijkvoorbeeld

Er zijn in ons land heel wat Vogelwerkgroepen die meedoen aan broedvogelinventarisaties of andere tellingen. In sommige groepen slaat de vergrijzing toe en/of is de animo tanende. Andere groepen floreren juist. Hoe pakken ze dat aan?

Een misschien wel inspirerend voorbeeld kregen we aangereikt door Peter Klomp, een artikel dat verscheen in het (zeer lezenswaardige) blad Drentse Vogels. Het artikel beschrijft de wijze waarop de Vogelwerkgroep van de KNNV te Assen tellingen uitvoert.

Tellen in groepjes

Dat de VWG een nog groeiend ledenbestand heeft, en volop aan allerlei tellingen deelneemt, kent volgens het artikel verschillende succesfactoren. Een daarvan is het werken in groepjes. Naast het sociale aspect heeft dit als voordeel dat capaciteiten verdeeld worden en minder ervaren tellers op sleeptouw worden genomen door oude rotten.

Roulerende schema’s

De tellingen van de VWG vinden plaats volgens roulerende schema’s. Hierbij komen de tellers in de loop van het seizoen in verschillende terreinen, en dus biotopen, wat volgens de auteur de motivatie verhoogt. Snelle feedback na iedere telling door middel van emailbrieven verhoogt te betrokkenheid van de deelnemers.

Meer lezen

Een pdf van het volledige artikel is hier te lezen. Overigens is ook in de volgende Sovon-Nieuws (verschijnt eind juni) een artikel opgenomen met tips om je werkgroep vitaal te houden. Dat artikel is gebaseerd op een peiling onder de Ledenraad van Sovon.