Wilde Zwanen. Foto: Peter Eekelder

Tellen voor de Midwintertelling = tellen voor de Vogelatlas!

Op 1 december 2013 is het tweede veldseizoen van de Vogelatlas van start gegaan. Wat heeft de Vogelatlas nu met de midwintertelling te maken? Nou, heel veel!

Door Menno Horman, landelijk coördinator Midwintertelling

Midwintertelling basis van aantalschatttingen niet-broedende watervogels

De aantalsschattingen van niet broedende watervogels in de Vogelatlas zullen namelijk worden gemaakt op basis van de resultaten van de midwintertelling. Dus hoe beter de teldekking bij de midwintertelling, hoe beter de schattingen zullen zijn. Daarom vragen we jullie om, indien mogelijk, in de atlasperiode mee te doen aan de midwintertelling of, als je dat al doet, een extra telgebied voor je rekening te nemen (meerdere mogen natuurlijk ook!). We richten ons vooral op bebouwd gebied, op agrarisch gebied (buiten de aanvullende ganzengebieden) en op nieuwe (grind)plassen, want daar valt nog veel te winnen.

Tellen bij jou in de buurt?

Om te zien of er ook bij jou in de buurt nog niet getelde gebieden liggen kunt je kijken op de pagina van de vacante telgebieden. Hier kunt je, indien ingelogd, direct een gebied claimen en er kunnen meteen ook telgegevens worden ingevoerd. Als je niet beschikt over een computer of internet kunt je ook bij ons vacante gebieden in jou regio opvragen.  

Contact

Menno Hornman, menno.hornman@sovon.nl