Jonge Tapuit, gekleurringd voor onderzoek. Aekingerzand. Foto: Harvey van Diek

Tapuiten, plaatstrouw en beheer

Sinds 2006 vindt uitgebreid onderzoek plaats aan broedende Tapuiten door Stichting Bargerveen en Sovon. Doel is te achterhalen waarom deze soort nog steeds in aantal afneemt, en wat gedaan kan worden om de achteruitgang te keren.

Vogelbescherming heeft een Natuurbericht over het onderzoek gemaakt. Zo blijkt dat Tapuiten erg plaatstrouw zijn. Dat is een lastige eigenschap bij versplinterende populaties. Eenmaal verlaten gebieden worden bijna niet meer herbezet, ook niet indien de habitatomstandigheden gunstiger worden.

Het onderzoek spitst zich toe op het Aekingerzand op de grens van Drenthe en Friesland, en de Noord-Hollandse duinen bij Castricum en Den Helder. Samen herbergen deze gebieden de helft van de Nederlandse broedpopulatie.

Lees het hele Natuurbericht hier.