foto: Harvey van Diek

Tapuiten hebben jongen

Het mag dan een ronduit koud voorjaar zijn, de Tapuiten laten zich er niet door afschrikken. Het onderzoek aan deze bedreigde soort in de duinen bij Den Helder verloopt voorspoedig.

Frank Majoor meldt ongeveer 15 nesten te hebben gevonden, waarvan de jongen volgende week een kleurring zullen krijgen. Daarmee worden ze individueel herkenbaar gemaakt, wat belangrijke informatie oplevert over o.a. terreingebruik en overleving. Waarnemingen van gekleurringde Tapuiten graag doorgeven aan frank.majoor@sovon.nl
De Tapuit wordt niet alleen onderzocht in de duinen van Den Helder maar ook elders. Herman van Oosten meldde op 23 mei dat de oudste nestjongen in het Noordhollands Duinreservaat 10-11 dagen oud waren. Over de situatie in het binnenland, waar Tapuiten wat later tot broeden lijken te komen dan in de duinen, is nog weinig bekend.
De  landelijke verspreiding wordt jaarlijks zo goed mogelijk in kaart gebracht door vrijwilligers. De laatste gepubliceerde schatting, uit 2011, komt uit op rond 300 broedparen. Ze voor de overgrote meerderheid in de Noord-Hollandse duinen, op de Waddeneilanden en in het Drents-Friese Wold.