Tapuit man aan de vooravond van een nieuw broedseizoen. Foto: Harvey van Diek

Tapuiten hadden goed broedseizoen - met de nodige hulp

Veel waarnemers hebben hun eerste Tapuit voor 2016 al binnen. Andere zitten er met smart op te wachten. Hoe zal het de broedvogels vergaan

Want weinig vogelsoorten vertoonden zo'n tomeloze neergang als de Tapuit. In een kwart eeuw tijd werd deze soort als broedvogel weggevaagd uit het grootste deel van het land. Van de oorspronkelijke populatie bleef maar eentiende over. Van de trendgrafiek en historische kaartjes op de soortpagina zou een mens melancholisch kunnen worden.

Onze laatste tapuitenbolwerken

We moeten zuinig zijn op onze laatste broedende Tapuiten. Het broedvogelverslag over 2014 houdt het op een landelijk broedbestand van slechts 230-270 paren. Die zitten bijna allemaal in het noorden van het land. De laatste bolwerken, in dat jaar, waren de Noordduinen/Pettemerduinen in Noord-Holland (54 paren), de duinen van Texel (45) en het Drents-Friese Wold (30).

Nestbescherming werkt

Het is duidelijk dat de broedresultaten pover zijn, met name door nestpredatie. Bij wijze van proef zijn vorig jaar nesten voorzien van bescherming. Het resultaat was bemoedigend. In de Noordduinen was tweederde van de beschermde nesten succesvol, tegen nog geen kwart van de onbeschermde nesten. Van de beschermde nesten op het Aekeningerzand kende 93% uitvliegende jongen. Het onderzoek vond plaats door Stichting Biosfeer en Sovon in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Stap één

Nestbescherming kan alleen maar een eerste stap zijn op weg naar behoud en zo mogelijk herstel van de tapuitenpopulatie. De soort zal zich daarna zelf moeten redden, geholpen door uitgekiend tereinbeheer. Nestbescherming is op dit moment echter een noodzakelijke stap om de Tapuit niet te laten uitsterven. Het volledige bericht is hier te lezen.