IJsvogelpaartje bij nest, Ooijpolder, 9 april 2015. Foto: Harvey van Diek

Superjaar voor IJsvogels in Het Gooi

In 2016 heeft de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek het hoogste aantal ijsvogelbroedparen ooit geteld! Een nieuw record met 87 broedparen in de regio. Dat meldt een persbericht van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek, dat we hier integraal overnemen.

Nooit eerder zijn hier zoveel ijsvogels als broedvogel vastgesteld. De werkgroep is dan ook zeer enthousiast met dit positieve nieuws over deze bijzondere vogel in de Nederlandse natuur.

IJsvogelwanden succesvol

Opnieuw heeft een groot aantal ijsvogels dankbaar gebruik gemaakt van de door de vrijwilligers aangelegde ijsvogelwanden. Hierin broedden 54 paar (62%). Nog eens elf ontdekte nestplaatsen zaten in de wortelkluit van een grote omgewaaide boom, in een dijkoever of naast een duiker. Van 22 paar ijsvogels was de exacte nestplek niet bekend, maar dankzij voldoende waarnemingen konden de broedterritoria wel worden vastgesteld.

Veel derde broedsels

Ook dit jaar is er weer extra aandacht gegeven aan het aantal broedsels per ijsvogelpaar. Hiervoor werden 49 paar ijsvogels gedurende het hele broedseizoen goed gevolgd. Bekend is dat ijsvogels doorgaans twee broedsels in een jaar hebben. Bekend was ook dat circa 10 % een derde broedsel maakt. Dat was ook zo in Gooi en Vechtstreek. De IJsvogelwerkgroep ontdekte echter dat sinds 2012 er meer derde broedsels zijn. Dat aantal schommelt sindsdien tussen de 33 en 63% per jaar. In 2016 betrof het 55%.

Veranderende broedbiologie

Dit is een zeer opvallende verandering in de broedbiologie van de ijsvogels. De vraag is natuurlijk wat de oorzaak hiervan kan zijn. De werkgroep houdt het er voorlopig op dat het een verandering kan zijn als gevolg van de opwarming van de aarde. Aan schoner water is ook gedacht maar dat is al veel langer geleden verbeterd. In dit broedseizoen ontdekten de vrijwilligers van de werkgroep dat er weer een broedpaar was met een vierde broedsel in het zelfde broedseizoen. Een unicum in de ijsvogelwereld, in dit geval in Naarden. Sinds 1995 is dat slechts tweemaal eerder, in Kortenhoef, vastgesteld.

Meeste ijsvogels in Naarden

De broedparen bevonden zich verspreid over de hele regio. Meest opvallende plaatsen zijn Vreeland (7p), Nederhorst den Berg en Loosdrecht (6p), Naarden (16p), ’s-Graveland (9p), Hilversum (7p) en Eemnes (6p). Opnieuw was Naarden de plaats met de meeste ijsvogels binnen haar grenzen. Mensen in Gooi en Vechtstreek die met zekerheid in 2016 een broedgeval van ijsvogels weten kunnen dat met vermelding van de juiste plek doorgeven aan de coördinator van de IJsvogelwerkgroep: jelleharder@hetnet.nl