Porseleinhoen, Zevenhoven ZH, 19 juni 2009. Foto: Harvey van Diek

Succesvol eerste telweekend Rallen

Afgelopen weekend was de start van de eerste integrale rallentelling van 2016.

In totaal zijn er in alle telgebieden, zowel de reguliere BMP-telgebieden alsook de specifieke rallentelgebieden, niet minder dan 27 Porseleinhoentjes geteld! Dat is meer dan na de eerste integrale rallentelling van 2015, toen er 19 Porzana porzana’s werden genoteerd. Buiten dit totaal van 27 werden er in de Oostvaardersplassen nog 7 gehoord.

Eerste telperiode loopt nog

Dat er meer vogels gehoord zijn, is wat verrassend, gezien de ronduit koele weersomstandigheden van dit moment. Aan de andere kant heeft de grote hoeveelheid neerslag gezorgd voor ideale stukjes habitat. De eerste telperiode loopt tot en met 1 mei, dus er kunnen zeker nog meldingen binnenkomen. Ook kun je nog een gebied aanmelden! Aanstaand weekend valt namelijk ook nog binnen de eerste telperiode. Op papier lijkt komt weekend niet ideaal qua weer, hoewel zondagavond misschien wel geschikt is voor een bezoekronde. Niet te koud maar vooral niet te harde wind. Ons advies zou zijn om zondagavond, zodra het donker is, proberen tellen.

Het tellen in de genoemde vaste telperioden is vooral bedoeld omdat er anders kans bestaat dat rallen in aangrenzende gebieden dubbel geteld worden. Tel vooral ook op ideale avonden zoals deze zich volgende week aan lijken te dienen.

Andere rallen en Roerdomp

Vergeet niet dat de zeldzame rallen en de Roerdomp meeliften met de tellingen! Voor de zeldzame rallen komt de eerste telperiode nog wat vroeg, al zijn zowel Klein als Kleinst Waterhoen al gehoord! Het kan dus zomaar. Voor de Roerdomp lijkt het een positiever jaar te worden dan 2015. In de 23 gebieden die zowel in 2015 als 2016 tot nu toe geteld zijn, werden vorig jaar 39 territoria vastgesteld en dit jaar 49.

Meedoen

Indien je interesse hebt in deelname kun je hier  kijken voor uitgebreide achtergrondinformatie.

Of het beoogde moerasgebied(je) al geteld wordt of niet, kun je op deze plek zien. Een gebied aanmelden kan, nadat je ingelogd bent, hier.

Meedoen kan door minimaal 2x te tellen. eenmaal in de periode van 22 april-1 mei en eenmaal tussen 27 mei- 5 juni. Vaker tellen mag natuurlijk altijd!