De trefkans van een Matkop is erg laag. Je moet 'm maar net horen zingen (februari-april) of roepen. Foto: Harvey van Diek

Stug doortellen: Koekoek foetsie, zoeken naar de Matkop

Af en toe een lijstje invullen voor LiveAtlas in de zomer levert leuke inzichten op. Zo blijken zingende Koekoeken vanaf half juli vrijwel een onmogelijkheid. Terwijl een van hun waardvogels, Kleine Karekieten, nog rustig doorzingen. Stug doortellen betekent ook dat je, zoals Leo Ballering, ervaart hoe lastig een soort als Matkop te vinden kan zijn. En dat je Bosruiters en Groenpootruiters weer ziet verschijnen.

Door Albert de Jong, team LiveAtlas

Heb je na 15 juli nog een Koekoek horen zingen? Dan ben je echt spekkoper, want er zijn weinig soorten die het zo plotseling op de heupen krijgen en vertrekken. De LiveAtlasgegevens laten die abrupte wegtrek mooi zien (figuur 1) en de latere waarnemingen zullen vooral jonge vogels betreffen. Want die vliegen later uit en moeten het zelf zien te rooien. 

Matkop

Andere soorten zijn er wel, maar in lage aantallen en ook nog eens heel stiekem. Zo kostte het fanatiekeling Leo Ballering wel 112 uur tellen om zijn eerste Matkop in zuidelijk Gelderland te vinden. In die regio zitten ze wel, maar zijn ze dun gezaaid. En reken maar dat Matkoppen lastig te vinden zijn als ze niet zingen. Bekijk de trefkans hier maar eens.

"Na meer dan 112 uur #LiveAtlas tellen en circa 35.000 vogels, vandaag mijn eerste Matkop! Daar zit'ie, dus!" schrijft Big Yellow Quick 

Stug doortellen, want de steltlopers zijn er weer

Mocht je in gebieden met ondiep slik komen, dan kun je daar weer Witgatjes, Bosruiters en Groenpootruiters aantreffen. Voor deze soorten is de najaarstrek al in volle gang. In augustus zullen hun aantallen pieken. Probeer eens een gebied op te zoeken om alledrie deze ruiters op een lijstje te krijgen. Succes en veel telplezier!

Juveniele Groenpootruiter met de kenmerkende, iets op opgewipte snavel. Foto: Hans Schekkerman