Drieteenmeeuw tijdens straffe noordwester langs Westkapelle. Foto: Albert de Jong

Storm brengt weinig vogels mee

De noordwesterstorm van 5 en 6 december bracht niet veel zeevogels naar de kust. Een grote afwezige is de Drieteenmeeuw, die bij late najaarsstormen vaak wel in grote aantallen passeert.

Op veel plaatsen langs te kust stonden dit weekeinde trektellers vol spanning over een ruwe zee te kijken. Die bleef na de noordwesterstorm van 5 december opmerkelijk 'leeg'. Her en der werden Noordse Stormvogels gezien en enkele Stormvogeltjes deden hopen op meer. Maar opmerkelijke aantallen bleven vooralsnog uit.

Waar zijn de Drieteenmeeuwen?

Decemberstormen leveren vaak grote aantallen Drieteenmeeuwen op, die overwinteren op het Nederlands Continentaal Plat. Daar foerageren ze op vis. Bij aanlandige wind komen de meeuwen vaak in grote aantallen langs de kust voor. In het najaar en de winter van 2011 werden er tienduizenden voor onze kust waargenomen. Dat begon toen met westerstorm aan het einde van november en zelfs begin januari hingen er nog duizenden voor de kust. Waarom ze na de hevige storm van afgelopen week niet kwamen, is vooralsnog giswerk. Het kan zijn dat de storing boven de noordelijke Noordzee vooral veel Drieteenmeeuwen richting de kust van Zweden en Noorwegen heeft geblazen, waardoor wij ze missen.