Steun zenders voor Casarca's

Sinds het midden van de jaren ’90 ruien steeds meer Casarca’s in Nederland. De herkomst van deze vogels is onbekend.

Er werd altijd vanuit gegaan dat het om exoten zou gaan, maar de aantallen suggereren dat het om wilde vogels zou kunnen gaan. Dit heeft dan consequenties voor de beschermingsstatus van deze soort.

Herkomst

Casarca’s staan op de Europese Rode Lijst als “Kwetsbaar” en hebben een relatief kleine populatiegrootte. Door vogels te voorzien van kleurringen (halsbanden) en vogels te zenderen, hoopt de Werkgroep Casarca de herkomst te achterhalen.

Geese.org

De ringgegevens van de casarca’s met halsbanden zullen worden ingevoerd op de website www.geese.org. Waarnemers kunnen daar dan hun waarnemingen invoeren en ook direct de andere waarnemingen van de betreffende vogel inzien.

Steun

Het onderzoek wordt uitgevoerd door vrijwilligers en hoewel een deel van de kosten door subsidies wordt gedekt, is voor de zenders iedere financiële bijdrage welkom. Tien zenders (GPS loggers die via het GSM netwerk continu gegevens doorgeven) kosten samen 12.500 euro. Steun het project en maak een bijdrage over onder vermelding van Casarca naar Rabobank 105.117.056 of via de webwinkel: Zenders voor Casarca's.