Foto: Harvey van Diek

Steenuilen lusten wel een Spreeuw

Geen muizen, wel Spreeuwen. In het werkgebied van Ronald Harxen en Pascal Stroeken, rondom Winterswijk, is 2015 het Jaar van Spreeuw; ze troffen dit voorjaar al 12 Spreeuwen aan als prooi van Steenuilen. In Midden-Drenthe blijken wel aardig wat Veldmuizen te zijn.

Op de weblog van de twee Steenuilenexperts is te lezen dat er in één Steenuilennest zelfs zes jonge Spreeuwen werden gevonden. 'Nu er beduidend minder muizen zijn dan in 2014, schakelen de Steenuilen noodgedwongen over op andere prooien', schrijven de heren. Een bijzonder fenomeen, maar eigenlijk niet heel verrassend. Op erven waar jonge Spreeuwen luidruchtig bedelen, zijn ze een gemakkelijk te vinden, voedzame prooi voor de uilen. Een bijna vliegvlugge jonge Spreeuw weegt al snel meer dan 70 gram. 

Lokaal wel muizenrijk

Hoewel er in de buurt van Winterswijk dus niet zoveel muizen te vinden zijn, is dat elders in Nederland wel anders. Willem van Manen deed het volgende verslag vanuit zijn onderzoeksgebied in Midden-Drenthe: Na het goede muizenjaar 2014 twijfelde ik sterk over 2015. Legsels van Buizerd waren gemiddeld iets kleiner (overwegend 2-legsels) en aan de hand van afvliegende vogels had ik de indruk dat ze niet erg vroeg waren begonnen. Zoals zo vaak, kloppen dergelijke eerste inschattingen niet. De meeste paren in Hooghalen startten met eileg in de eerste dagen van april en de vroegste zelfs op 22 maart. Veel jongen zitten momenteel met een volle krop op het nest en tot dusver trad geen sterfte onder nestjongen op. Er liggen hoegenaamd geen alternatieve prooien op de nesten (vogels, grote zoogdieren), wat erop wijst dat voornamelijk muizen worden gegeten. Een nest dat ik toevalligerwijs in de eifase niet beklom, bleek een paar dagen geleden 4 jongen te bevatten (voor het laatst in 2005 in dit gebied) en op een ander nest met twee jongen lagen maar liefst 31 verse Veldmuizen waaronder 13 sexueel actieve mannetjes en 18 deels zogende volwassen vrouwtjes. Waarschijnlijk toch een prima Veldmuizenjaar dus, althans in Midden-Drenthe.

2014: resultaten van muizeneters

Al eerder berichtten we over de broedresultaten van muizeneters in 2014. De resultaten waren bij al de 5 onderzochte soorten bovengemiddeld goed.