Foto: Harvey van Diek

Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling

Cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling op 3 april

Wegens succes vorig jaar wordt de cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling herhaald. De cursus wordt gegeven door Sovon en Natuurinclusief in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en STONE Steenuilenoverleg Nederland.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij op de cursusdag van 3 april. Voor iedereen die professioneel met Steenuilen te maken krijgt in planvorming, beheer, beleid en bescherming. Uiteraard wordt ingegaan op het nieuwe beoordelingskader Flora- en Faunawet.

 

Lees verder:

http://www.sovon.nl/nl/steenuilencursus