State of the UK's birds 2014 is uit

The state of the UKs Birds 2014 is uit!

Deze nieuwe State of the UK’s birds, zeg maar de Britse vogelbalans, heeft voor de eerste keer een indicator opgenomen voor zomervogels die 's winters elders verblijven. Deze indicator laat zien dat het uitmaakt waar je als vogel overwintert. Vogels die helemaal naar Centraal Afrika, naar de vochtige zone, vliegen, gaan het hardst achteruit.

Het verslag geeft een overzicht van de status van vogelpopulaties in de UK en haar overzeese gebiedsdelen. Van zoveel mogelijk algemene soorten wordt een trend gegeven. Voor het eerst wordt ook een tabel met trens gegeven van zeldzame en schaarse broedvogels.

Een verdere inleiding is te vinden op de site van de BTO, maar je kunt natuurlijk ook de PDF bekijken.