Slaapplaats Aalscholvers langs het Noordzeekanaal. 13 februari 2013. Fred Hopman.

Start slaapplaatstelling Aalscholver en Grote Zilverreiger

Op 14 oktober is de slaapplaatstelling van Aalscholvers en Grote Zilverreigers gestart. Beide soorten slapen vaak bij elkaar en het geeft dikwijls spectaculaire aantallen.

Uit verschillende delen van het land komen al berichten over flinke aantallen Grote Zilverreigers. We zijn benieuwd naar de exacte aantallen van beide soorten. Ook zijn we op zoek naar tellers voor een aantal gebieden.

Telperiode

In de periode 14-29 oktober met het voorkeursweekend van 21 oktober worden zoveel mogelijk slaapplaatsen van beide soorten geteld. Beide soorten kun je zowel in de avond als in de ochtend tellen. 

Kijk voor de tips en trucs op de soortpagina Aalscholver en Grote Zilverreiger onder Telrichtlijnen/Slaapplaatstelling.

Verschillend gedrag

Zo verschillend de soorten zijn in kleur, geldt dat ook voor hun gedrag.

Aalscholvers zijn dikwijls al overdag aanwezig op de slaapplaats. In de avond arriveren de Aalscholvers gespreid vaak tussen 3 uur voor tot zonsondergang. Doorgaans vallen de eerste Grote Zilverreigers net voor zonsondergang binnen tot soms wel een uur erna.

Aalscholvers vliegen strak en snel naar de slaapplaats terwijl de Grote Zilverreigers vaak wat hoger en rustiger vliegen maar wel gericht.

Door de witte kleur zijn de Grote Zilvers in de schemer soms lastig te zien en dan is tegenlicht handig. Bij helder weer arriveren beide soorten later dan bij bewolkt.

In de ochtend zien we een vergelijkbaar patroon met Aalscholvers gespreid en later uitvliegend en Grote Zilverreiger vroeg en in kort tijdsbestek maar vaak wel onder betere lichtomstandigheden. Heb je alleen zwart of wit geef dan bij de andere soort een nul door, want nullen tellen ook mee.

Claim een vacant gebied en doe mee!

Overal zijn nieuwe slaapplaatsresultaten welkom. De volgende N2000-gebieden staan daarbij in de speciale belangstelling voor de Aalscholver omdat we geen volledig beeld hebben:

  • Noordzeekustzone
  • Veluwerandmeren
  • Oostelijke Vechtplassen
  • Haringvliet
  • Krammer-Volkerak
  • Veerse Meer

Ben je actief in deze gebieden of ken je een (voormalige) slaapplaats die niet wordt geteld, meld je dan aan of maak een slaapplaats aan.

Of informeer bij coördinator Jan Schoppers of een slaapplaats ook geteld wordt.

Nieuwsbrief

Lees meer over recente slaapplaatstellingen in de laatste nieuwsbrief Slaapplaatstelling.