Stand van zaken vijf-partijen-overleg over Waarneming / Observado

Bij de verkenning naar toekomstbestendige ondersteuning van het 'systeem' Waarneming.nl, de Belgische pendant Waarnemingen / Observation.be en de internationale variant Observado.org, waren tot nu toe vijf partijen actief betrokken: Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN), Sovon Vogelonderzoek, De Vlinderstichting, en de beide initiators van Waarneming(en) / Observado: Stichting Natuurinformatie en het natuur-it-bedrijf Zostera B.V..

De gezamenlijke partijen zien het belang van het duurzaam doorontwikkelen van het ‘systeem’ Waarneming.nl en willen zich daar voor inzetten. De vorm waarin (zowel financieel als organisatorisch) is nog niet gevonden. Daarom wordt er nu een vervolgverkenning uitgevoerd, waarin Stichting Natuurinfo en Zostera het voortouw nemen. De wens is dat dit snel tot een goede en structurele basis voor Waarneming.nl zal leiden.

Voorlopig verandert er voor de betrokkenen rond Waarneming.nl dus nog niets, iedereen kan blijven doen wat hij/zij nu doet en de waarnemingen stromen gewoon door naar de NDFF. Uiteraard laten we het weten wanneer er meer duidelijkheid is.

Sovon - Theo Verstrael

De Vlinderstichting - Titia Wolterbeek

Stichting GaN - Jacob Jan Bakker

Zostera B.V. - Dylan Verheul

Stichting Natuurinfo - Lenze Hofstee