Jonge Spreeuwen hebben in augustus hun borstveren en wat vleugelveren geruid en zien er daardoor bont uit. Illustratie: Elwin van der Kolk

Spreeuwen tellen kan nog steeds

Er zijn al honderden jongentellingen van Spreeuwen ingevoerd en daar zijn we blij mee. De telling loopt nog door t/m 15 augustus. Groepen Spreeuwen laten zich nog steeds zien en de bontgekleurde, jonge vogels laten zich nog te onderscheiden van de volwassen vogels.

Via de app of mobiele website kun je nog steeds tellingen van Spreeuwen invoeren. Met deze tellingen willen we in het Jaar van de Spreeuw nagaan wat de verhouding van jonge en volwassen Spreeuwen is na het uitvliegen (jongenpercentage) en waar de groepen zich bevinden. De zwermen Spreeuwen die momenteel te zien zijn, bestaan voor een deel uit jonge vogels. Ze laten zich onderscheiden door hun bonte verenkleed, waarvan de borstveren en de vleugels al geruid worden. Meer uitleg over de telling en de herkenning van jonge Spreeuwen is te lezen op deze pagina uit Sovon-Nieuws.