Spaanse wintervogelatlas verschenen

De Spaanse Atlas van vogels in de winter 2007-2010 is in mei verschenen. Het is de accumulatie van 30.000 uren veldwerk.

Veel werk

Drie jaar veldwerk (2007-2010), 2600 waarnemers en 70.000 afgelegde kilometers liggen aan de basis van deze winteratlas die Spanje in het selecte groepje landen plaatst dat zo'n project heeft volbracht.

Boekwerkje

De atlas beschrijft in maar liefst 820 pagina's data over 407 soorten, waarvan er 238 als algemeen te boek staan en 76 als schaars. Van zeldzame soorten werden er 34 aangetroffen en 59 werden geclassificeerd als uitheems. De atlas is geïllustreerd door bioloog en artiest Juan Varela, een finalist bij de BBC Wildlife of the Year 2013 verkiezing.

Inzichten

Het boek werpt nieuw licht op de verspreiding van vogels in Spanje. Zo is ondermeer duidelijk geworden dat niet zozeer het klimaat, maar eerder de geografische verschillen in landgebruik bepalend zijn voor de verspreidng van wintervogels. Gebieden met meer variatie in habitat herbergen 's winters meer soorten.

Minpuntje?

De atlas wordt uitgebracht door SEO (BirdLife in Spanje) en kwam tot stand door medewerking van het Spaanse ministerie van landbouw, voedsel en milieu, en hun equivalent van staatsbosbeheer. Voor sommigen zou een minpuntje kunnen zijn dat de atlas geheel in het Spaans is.

Lees meer over de atlas bij Birdlife (in het Engels).

De atlas is voor € 45,- te bestellen.