Sovon zoekt een penningmeester

Sovon zoekt nieuw bestuurslid financiën

Vanwege het vertrek van het huidige bestuurslid met de portefeuille financiën, die aan het einde van dit jaar zijn zittingstermijnen in het bestuur heeft volgemaakt, is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid voor deze portefeuille. Het bestuur bestuurt op afstand waardoor het tijdsbeslag beperkt is.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategische, inhoudelijke en financiële beleid van de organisatie, maar bestuurt op afstand. Zij houdt zich dus bezig met de voorbereiding en uitvoering van het beleid op hoofdlijnen. De dagelijkse gang van zaken wordt overgelaten aan het managementteam op het kantoor van Sovon. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het opstellen van de financiële rapportages.

Het nieuwe bestuurdlid van de vereniging Sovon beschikt over de volgende deskundigheden en ervaring:

  • affiniteit met het werkveld van Sovon;
  • een financieel-economische achtergrond en als zodanig eindverantwoordelijk (geweest) voor het financiële en economische beleid van een (projecten)organisatie;
  • aantoonbare bestuurlijke ervaring.

Het bestuur van Sovon vergadert 5-6 maal per jaar in de avond in Nijmegen of omgeving en is tevens aanwezig bij de twee vergaderingen van de Ledenraad van Sovon (eenmaal ’s avonds in Utrecht, eenmaal op zaterdag ergens in het land). Inclusief de voorbereiding van de vergaderingen is het tijdbeslag ca. 5-6 dagen per jaar.

Benoeming is voor een bestuurstermijn van vier jaar, waarbij een eenmalige verlenging van vier jaar mogelijk is. De functie is onbezoldigd.

Bekijk de volledige profielbeschrijving.

Reageren kan tot 15 mei op bestuur@sovon.nl.