Herman Leys & Jules Philippona

Sovon-pioniers Leijs en Philippona overleden

Herman N. Leijs (ook wel geschreven als Leys) overleed op 7 november op 88-jarige leeftijd. Herman behoorde tot het kleine clubje dat aan de wieg stond van Sovon, en in 1973 en 1974 was hij de grote motor achter de start van de eerste Nederlandse broedvogelatlas voor hij het stokje overdroeg aan Ray Teixeira. 

Lees zijn in memoriam.

Jules Philippona behoorde tot de pioniers van het opzetten van gecoördineerde ganzentellingen in ons land. We profiteren tot op de dag van vandaag van die kennis. Want alleen dankzij het pionierswerk van Jules Philippona beschikken we nu over een reeks van 58 jaar (!) broedsucces-tellingen van de Kolgans.

Hij overleed op 18 november 2020 op 96-jarige leeftijd. Lees ook zijn in memoriam of dit interview met Jan Schoppers.

Wij wensen hun families sterkte in deze moeilijke tijden.