De ondertekenaars en studenten van de hogeschool.

Sovon ondertekent Human Capital Agenda

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft maandag 25 november in Groningen samen met partijen uit de groene sector de Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving ondertekend. Namens Sovon zette directeur Theo Verstrael zijn handtekening onder deze agenda. Hiermee verzekeren de ondertekenaars dat Nederland ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerde groene professionals heeft. De Hogeschool Van Hall Larenstein organiseerde de bijeenkomst.

De staatssecretaris benadrukte dat de harde grenzen tussen rood, groen en blauw zullen vervagen. Dat betekent dat we toe moeten naar integrale oplossingen. “Het zou ongelofelijk helpen wanneer er een nieuwe generatie studenten opstaat, die vanuit een brede basis daaraan kan bijdragen.”

Sterke natuursector

Goed gekwalificeerde groene professionals vormen de basis voor een sterke sector natuur en leefomgeving. Het accent in de opleidingen moet komen te liggen op omgevingsbewustzijn, ondernemerschap en integraal denken. De groene professional moet de taal van andere partijen leren spreken. “We moeten leerlijnen doortrekken van VMBO tot WO en op latere leeftijd ook nog kansen geven om door te leren”, aldus Debby Kamphuis (Vereniging Bos- en Natuureigenaren). Daarom richt deze Human Capital Agenda zich op alle leerlingen, van VMBO tot WO, én op de huidige professionals.

Raise the bar, close the gap

De staatssecretaris gaf aan dat de kwaliteit van het onderwijs verhoogd moet worden en iedereen daarin mee moet: “Raise the bar, close the gap”. Verder stelde ze twee lectoraten in: een over biomimicry en een over natuurbeheer met aandacht voor collectieven.

Ondertekenaars

  • Alle Nederlandse groene onderwijsinstellingen
  • Vereniging van Bos- en Natuureigenaren
  • LTO Nederland
  • Branchevereniging VHL
  • Koepels van agrarische natuurverenigingen
  • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  • De Vlinderstichting
  • Landschapsbeheer Nederland
  • Dutch School of Landscape Architecture