Natuurmuseum in Leeuwarden

Sovon Noord verhuisd

Het noordelijke Sovon-kantoortje is per 17 december verhuisd van de zuidrand van het Leeuwarder centrum naar de noordrand. Het oude postpakhuis aan het voormalige riviertje de Potmarge is na zeven jaar verlaten en Natuurmuseum Fryslân, gevestigd in het Nieuw Stadsweeshuis (anno 1675), is het nieuwe onderkomen.

Toen in 2007 duidelijk werd dat Sovon het Friese weidevogelmeetnet onder haar vleugels zou krijgen, werd tevens het kantoor daarvan betrokken. De etage in het oude pakhuis aan de Posthoornsteeg was met zes werkkrachten van Sovon en Weidevogelmeetnet goed bezet. In de loop der jaren nam dat aantal af, met als gevolg dat het kantoor de afgelopen maanden nog door slechts twee Sovon-medewerkers bezet werd. Dat liep te veel in de papieren en zodoende keek Sovon in Leeuwarden om zich heen naar alternatieve huisvesting. Die kwam al snel met een prachtig aanbod van Natuurmuseum Fryslân. Sovon mag daar de ‘Blauwe Kamer’ in gebruik nemen.

Natuurmuseum

De nieuwe locatie heeft nogal wat voordelen. De locatie is prachtig, bekend (in 2012 nog uitgeroepen tot beste op kinderen gerichte museum van Nederland) en goed bereikbaar. Het Natuurmuseum heeft een vakkundige en enthousiaste staf, er komen op jaarbasis zo’n 65.000 bezoekers, ofwel een mooie plek voor Sovon om vrijwilligers te ontmoeten en werven, informatie over vogelonderzoek in het noorden te verstrekken, samen te werken met het museum en andere organisaties in het noorden, avondjes en cursussen te organiseren, enzovoort. We verheugen ons op een prachtige samenwerking.

Tot ziens in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad Europa 2018.

Nieuw adres Sovon-Noord en redactie Limosa: Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden.

Website Natuurmuseum Fryslân