Sovon-Nieuws 2015-2

Sovon-Nieuws duikt her en der in het land op

Eerder dan verwacht kleppert de brievenbus!

Het juni-nummer van Sovon-Nieuws is uit. Zoals gewoonlijk 24 boordevolle pagina's met een - al zeggen we het zelf - aantrekkelijke inhoud.

In dit nummer onder andere een verhaal over de Grote Alexanderparkiet die als nieuwe bewoners van stedelijk gebied vaste voet aan de grond lijkt te krijgen. De atlasboys laten hun licht schijnen over de voorlopige resultaten voor wat betreft Dodaars en Wulp.

Zo tel je

In de rubriek Zo tel je legt Hanneke Sevink van de Werkgroep Roofvogels Nederland uit hoe je broedende Boomvalken opspoort. Dat het afgelopen winter wit zag, lag vooral aan de Grote Zilverreigers. Uit de gegevens van watervogeltellingen, slaapplaatstellingen en losse waarnemingen worden aantallen gereconstrueerd.

Tuintelling.nl

Natuurlijk kloppen we ons ook nog even op de borst vanwege het winnen van de natuurprijs 2015 door de Jaarrond Tuintelling (www.tuintelling.nl), omdat Sovon een groot aandeel had in het tot stand komen ("onze" Gerard Troost nam het leeuwendeel van het programmeerwerk op zich).

In de klei

Christiaan Both vertelt bij In de klei over het razend interessante onderzoek aan Bonte Vliegenvangers en de goudmijn aan gegevens die loggeronderzoek oplevert.

Verder een uitgebreid artikel over internationale trends van broedvogels in de Waddenzee en nog een aantal kleinere artikelen.

Blad in de bus?

Wil je zelf ook dit lezenswaardige blad in de bus? Wordt dan lid van Sovon en viermaal per jaar glijdt er dan ook bij jou een door de brievenbus. Actieve waarnemers kunnen al voor € 14,50 per jaar lid worden. Voorwaar geen geld.

Excuses

Een eerste foutje hebben we helaas ook al ontdekt: we bieden xeno-canto onze excuses aan, omdat we ze exno-canto genoemd hebben.

Zoals van iedere Sovon-Nieuws is ook van dit nummer een PDF in te zien op deze site.