Sovon-Nieuws 2017-2

Sovon-nieuws 2 vol 'leuke onderwerpen'

Blauwe reiger, Roek, drones, Groenling, gehoor, zomaar een greep uit het gevarieerde aanbod van het nieuwste Sovon-Nieuws.

In de klei

In ons interview gaat Rob Buiter met stadsecoloog Ton Eggenhuizen op stap, die ons duidelijk maakt dat we goed moeten kijken en de natuur in en om de stad moeten koesteren.

Help, de VWG vergrijst!

Ouder wordende waarnemers zijn een punt van aandacht (zie ook het artikel over BMP en gehoor), maar dus ook het werven van nieuwe en jongere leden voor vogelwerkgroepen. De ledenraad heeft een aantal succesfactoren om dit voor elkaar te krijgen op een rijtje gezet.

Fitis onderuit

Achterop vraagt Loes zich af waardoor de Fitis achteruit gaat. Knelpunt lijkt vooral de overleving van volwassen vogels, en dan denk je al snel aan de situatie in de overwinteringsgebieden, maar de verschillende trends binnen Europa maakt duidelijk dat we ook de broedgebieden beter onder de loep moeten nemen.

Werken bij Sovon

Voor Fryslân, Groningen, Drenthe en het Waddengebied zoeken we een medewerker voor monitoring en veldinventarisaties. Standplaats Leeuwarden. Zie pagina 5 voor de volledige vacature.

Figuur-1-onder

Fout

In het stuk over gehoorproblemen en BMP-trends is een vervelende fout geslopen. Op pagina 6 is tweemaal de figuur met problemen opleverende soorten geplaatst. De onderste figuur had soorten moeten laten zien die geen problemen  opleveren. Zie de figuur hiernaast.

PDF

Op de Sovon-Nieuwspagina vind je een gecorrigeerde PDF met de juiste figuur.