Sovon al 2 jaar op zoek naar districtscoördinator voor zeldzame broedvogels en kolonievogels in Drenthe

Sinds het vertrek van Bert Versluijs moet Sovon het in een van de mooiste provincies van Nederland doen zonder een lokale spin in het web. We zoeken een enthousiaste vogelaar die het leuk vind om binnen de provincie Drenthe de beschikbare broedvogeldata van territoriale/broedende zeldzame soorten en kolonievogels te controleren/achterhalen.

Door Joost van Bruggen, meetnetcoördinator Kolonievogels

Wat doet een DC?

Het doel is om jaarlijks te komen tot een totaaloverzicht van alle zeldzame broedvogels en kolonievogels. Een districtscoördinator (DC) krijgt daarvoor exclusieve toegang tot onze databases, om dusdoende te weten of iets al wel of niet bekend is met betrekking tot eerder genoemde soorten. Zo heeft een DC online toegang tot alle bij Sovon ingevoerde soorten binnen deze categorieën. Een DC krijgt jaarlijks een overzicht gepresenteerd waarin ook de resultaten van diverse externe gegevensbronnen verzameld zijn. Een DC vindt het leuk om met mensen/organisaties contact te hebben en zo nog aanvullingen te kunnen leveren op dit overzicht. Dusdoende wordt het jaarbeeld helder en kan Sovon met die gegevens een definitief beeld schetsen van de betreffende soorten op regionaal en landelijk niveau. Van zowel zeldzame soorten als kolonievogels kunnen door een DC prachtige verspreidingskaarten gemaakt worden. Daarmee heeft een DC, als geen ander, het beeld van wat er gebeurt in zijn/haar district en is terugkoppeling door middel van kaartjes in de Digitale Nieuwsbrief een eenvoudige klus.

Zeldzame soorten

Kern van de werkzaamheden zit in het controleren van ingevoerde broedgevallen van zeldzame soorten en, mits bekend, het boven water krijgen van nog niet gemelde broedgevallen. Klopt het aantal broedparen van de Raaf en is de waarneming van een gemelde Middelste Bonte Specht wel geldig volgens Sovon-criteria?

Kolonievogels

Voor het onderdeel kolonievogels is de inzet beperkt te noemen. Het overzicht van wat wel en niet geteld is kan 24/7 in een overzicht gepresenteerd worden. Het werk zit hem hier in het uitfilteren van dubbel gemelde kolonies en kolonies geteld krijgen waar geen gegevens meer van binnenkomen.

Wat zijn de kenmerken van een DC?

De DC werkt als vrijwilliger maar krijgt voor mogelijke onkosten jaarlijks €270,00. De DC moet iemand zijn die door sociale contacten, vogelkennis en kennis van inventarisatietechnieken goed op de hoogte is van wat er speelt in het district. Hij/zij moet tellers weten te stimuleren middels korte bijdragen in de Digitale Nieuwsbrief met voorlopige resultaten, een mailtje of een telefoontje. Deze combinatie maakt dat een DC al snel kan functioneren als een schakel tussen het Sovon-bureau en de tellers en beheerders van natuurgebieden.

Qua tijdinspanning is er sprake van rustige perioden (mei-augustus en december-januari) en perioden waarin je een 2-3 tal uren per week bezig bent (september-november en februari-april). Een DC staat er uiteraard nooit alleen voor. Er kunnen allerhande afspraken gemaakt worden over de invulling van het DC-schap. Zo kan het DC-schap ook door twee personen ingevuld worden. Het Sovon-kantoor is er om DC’s te begeleiden en te helpen bij vragen, aanpak, prioriteiten etc.

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld en/of wil je meer informatie dan kan je bellen naar Sovon.

Contact

Joost van Bruggen, T: 024-7410441 of E: joost.vanbruggen@sovon.nl