Soorteninformatie vernieuwd

Dankzij de landelijke vogeltellingen beschikt Sovon over inzicht in de aantalsontwikkeling en verspreiding van Nederlandse vogelsoorten. 

Al deze informatie is te vinden op onze volledig vernieuwde website met soorteninformatie. Je vindt er verspreidingskaarten, grafieken met onder andere aantalsontwikkeling, broedsucces en overleving en seizoensvoorkomen. Alle informatie is op zowel landelijk als provinciaal niveau te bekijken. Daarnaast zijn van Natura-2000 gebieden en belangrijke watervogelgebieden de status, aantallen en trends van veel soorten te vinden.

Grafieken, kaarten en tabellen zijn te downloaden voor vrij gebruik, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.