Slechtvalk-vrouw Petruskerk Uden. Foto: Peter van de Braak

Slechtvalken op Petruskerk in Uden

Na Veghel heeft nu ook Uden een koppeltje slechtvalken binnen haar gemeentegrenzen. Sinds enkele maanden huist er een paartje op en rond de kerktorens van de Udense Petruskerk. Volgens Martien van Dooren van Vogelwacht Uden gaat het hier om een jong stel, zogenaamde eerstejaarsvogels.

Door Peter van de Braak, Vogelwacht Uden

“Slechtvalken zijn pas in het tweede levensjaar broedrijp, waarbij ze vooral op hoge gebouwen hun nestgelegenheid zoeken. De kans is groot dat ze hier het volgend jaar gaan broeden”, vertelt Van Dooren. Slechtvalken zijn redelijk zeldzame roofvogels, waarvan er op dit moment ongeveer honderd koppeltjes in Nederland broeden. Vanaf de Udense kerktorens hebben deze tot de verbeelding sprekende roofvogels een mooi uitzicht over de omgeving. Het voedsel bestaat daarbij uit duiven, kraaiachtigen en spreeuwen. Pastoor van Osch is erg verguld met de komst van deze bijzondere vogels. “We  hebben regelmatig last van zwerfduiven en kauwen rondom de kerk. Het zou mooi zijn wanneer, door aanwezigheid van de slechtvalken, de overlast wordt verminderd. Natuurlijk heb ik een zwak voor de natuur en heb zelfs verschillende nestkastjes in de pastorietuin hangen. Ik kan elke keer weer genieten van een merel in de tuin of het af- en aanvliegen van kool- en pimpelmeesjes”, aldus een enthousiaste Van Osch.

Martien van Dooren en pastoor van Osch bij de Petruskerk (boven), en mannetje Slechtvalk op de toren van de Petruskerk. Foto's Peter Noy

Herkenning

De twee slechtvalken die nu op de kerk worden gezien zijn jonge geringde valken, te zien aan hun egaalbruine verenkleed. Het mannetje is duidelijk kleiner dan het vrouwtje. Ze kunnen tijdens stootvluchten snelheden van wel driehonderd kilometer per uur halen, waarbij ze hun prooi verrassen door er van grote hoogte op te duiken. Het mannetje slechtvalk is van Nederlandse afkomst en is begin vorig jaar op de zendtoren van KPN in Haren geringd. Het vrouwtje is afkomstig uit het Ruhrgebied in Duitsland en heeft een witte pootring. Voor meer informatie over slechtvalken en live beelden, kijk op de website van de Vogelwacht Uden.

Contact

Peter van de Braak, T: 0413-253586 of 06-22491297