Foto: Ran Schols

Slecht jaar of...?

De eerste berichten over Grauwe Klauwieren zijn dit jaar niet gunstig. In verschillende gebieden zijn tot nu toe relatief weinig paartjes vastgesteld.

Grauwe Klauwieren behoren echter tot de lastiger te inventariseren vogelsoorten. Ze kunnen zich nog laat vestigen, vertonen weinig opvallend gedrag in de vestigingsfase en kunnen van de aardbodem verdwenen lijken zodra het broeden begonnen is. Om zich vervolgens, wanneer het broedgeval gelukt is, weer luidruchtig te manifesteren zodra er uitgevlogen jongen zijn.

Alle reden dus om de komende weken gebieden in de gaten te blijven houden waar de soort zou kunnen broeden. Lees ook de telrichtlijnen nog eens door. Pas aan het eind van het seizoen zal blijken of het inderdaad een mager jaar voor Grauwe Klauwieren was.