Niet broedende Grote Zilverreigers ontwikkelen geen prachtkleed met sierveren en een zwarte snavel. Foto: Koos Dansen

Slapende zilverreigers: dip in juni

De maand juni is de dipmaand van Grote Zilverreigers. In deze maand worden de minste zilverreigers waargenomen. Ook de slaapplaatsen worden nauwelijks gebruikt. Toch zijn er enkele overzomeraars die ook nu gezamenlijk slapen.

Tien jaar geleden was het een utopie om te denken dat een slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers in juni mogelijk is. Medio 2013 worden op verschillende plaatsen in Nederland kleine groepjes slapende reigers gezien.

Het gaat momenteel om nog geen 10 vogels per slaapplaats. Bij het Drontermeer zijn 4 exemplaren geteld, evenals 4 aan de zuidrand Flevorand. In de Onlanden en de Biesbosch gaat het om 3 vogels. "Waarschijnlijk zijn dit jonge vogels, die nog niet tot broeden komen", aldus Olaf Klaassen.

"Vanaf juli en augustus nemen de aantallen weer toe. In augustus zijn er slaapplaatsen waar zelfs al enkele tientallen Grote Zilverreigers slapen." Met name de noordoostrand van Flevoland is dan een goede plaats om slapende reigers te zien. Overigens is Flevoland als enige substantiële broedprovincie ook de plaats waar in juni grotere aantallen Grote Zilverreigers zijn waar te nemen.

Veranderingen in kaart

Weinig soorten hebben in het laatste decennium zo'n snelle opmars gemaakt als de Grote Zilverreiger. De slaapplaatstellingen van deze soort leveren waardevolle informatie op. Zo zijn er in de afgelopen tien jaar steeds meer slaapplaatsen gekomen en is het gemiddelde aantal reigers per slaapplaats afgenomen.

Om zulke veranderingen in kaart te brengen, is het interessant om ook 's zomers slapende zilverreigers in te voeren. De slaapplaatstellingen in juni en juli in de afgelopen jaren leveren slechts een fragmentarisch beeld op. Iedere aanvulling is er één.